Plastik Atık

Plastik Atık Geri Dönüşümü

Plastik atık geri dönüşümü, yeni plastik üretimi için kullanılan ham madde kaynaklarını korur. Plastik üretimi için kullanılan petrol ve doğal gaz gibi kaynaklar sınırlıdır. Geri dönüşüm, bu kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayarak doğal kaynakları korur. Plastik üretimi, büyük miktarda enerji gerektiren bir süreçtir. Yeni plastik üretimi yerine geri dönüştürülen plastik kullanarak enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sürecinde, plastiklerin eritilmesi ve yeniden şekillendirilmesi için daha az enerji kullanılır.

Plastik atıkların doğaya bırakılması veya yanması çevre kirliliğine yol açar. Plastik atıklar doğru şekilde işlenerek çevre kirliliğini azaltır. Plastikler, denizlerde ve diğer doğal yaşam alanlarında büyük bir sorun teşkil eden atık mikroplastiklere dönüşebilir. Geri dönüşüm, bu mikroplastiklerin miktarını azaltarak ekosistemlere olan zararını en aza indirir.Bu atıkların miktarı gün geçtikçe artmaktadır. Geri dönüştürülen, plastik atıklar yeniden kullanılabilir veya dönüştürülerek yeni ürünlerin üretiminde kullanılır bu sayede atık miktarı azalır. Bu da çöp sahalarındaki plastik atık birikimini ve depolama sorunlarını azaltır. Plastik atık geri dönüşümü, geri dönüşüm tesislerinin işletilmesi için yeni iş imkanları yaratır. Geri dönüşüm sektörü, istihdam oluşturarak ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Plastik üretimi sürecinde enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları ortaya çıkar. Geri dönüşüm, yeni plastik üretimine kıyasla daha az enerji ve kaynak kullanımı gerektirdiği için karbon ayak izini azaltır. Bu, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir faktördür.

Plastik Atık Geri Dönüşüm Süreçleri

Toplama

Plastik atıkların toplanması, evler, işyerleri, kamu alanları ve geri dönüşüm konteynerleri gibi çeşitli kaynaklardan gerçekleştirilir. Ayrı toplama sistemiyle plastik atıklar, geri dönüşüm tesislerine yönlendirilir.

Ayırma ve Sınıflandırma

Toplanan plastik atıklar geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırma ve sınıflandırma işlemine tabi tutulur. Bu aşamada, farklı türdeki plastikler birbirinden ayrılır. Plastikler, genellikle belirli sembollerle işaretlenirler ve plastik türünü belirtir.

Yıkama

Plastik atıkların geri dönüşüm sürecine girmeden önce kontaminasyonun giderilmesi için yıkama işlemi uygulanır. Plastikler, kir, yağ, etiketler ve diğer kontaminantlardan arındırılarak temizlenir. Sonrasında öğütme işlemine geçilir.

Yeniden şekillendirme

Öğütülmüş plastik parçalar, eritme işlemiyle yeniden şekillendirilir. Eritilen plastik, özel kalıplara enjekte edilerek veya ekstrüzyon yöntemiyle şekillendirilir.

Granülleştirme

Yeniden şekillendirilen plastik ürünler, granül formunda paketlenir. Bu granüller, yeni plastik ürünlerin üretiminde hammaddeler olarak kullanılabilir.

Yeni Ürünlerin Üretimi

Granüller, plastik ürünlerin üretimi için kullanılabilir. Bu granüller, şişeler, ambalaj malzemeleri, oyuncaklar, mobilya ve daha birçok plastik ürünün üretiminde kullanılabilir.